Monumentaal Erfgoed 
 
Reeuwijk-Dorp  

Privacystatement

Persoonsgegevens die wij online  verwerken

Op onze website kun je een contactformulier invullen om bijvoorbeeld een vraag te stellen, een opmerking te maken of een klacht in te dienen. Als je het contactformulier invult en verstuurt, ontvangen wij:

-        jouw naam;

-        jouw e-mailadres.

Op het moment dat je onze cookies accepteert, slaan wij ook jouw internetbrowser op en het apparaat waarmee je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om de prestaties van onze website te meten in Google Analytics. Jouw IP-adres wordt niet gemeten tijdens je bezoek aan onze website. We hebben Google Analytics geïmplementeerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens, gepubliceerd op 6 maart 2018. Je bezoekt onze website dan ook anoniem. 


Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In principe verzamelen wij geen persoonsgegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of een verzorger. Helaas is het voor ons moeilijk om te controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom raden wij ouders en verzorgers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen. Denk je dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind zonder de toestemming van de ouders? Dan kun je een e-mail sturen naar pr@monumentaalerfgoedreeuwijk.nl.  Wij verwijderen dan de informatie. 


Waarom verzamelen wij online persoonsgegevens?

We hebben de volgende redenen om gegevens te verzamelen:

  1. Wij hebben jouw naam en e-mailadres nodig om de contactaanvraag te beantwoorden.
  2. Wij willen graag weten op welke internetbrowser je zit en van welk apparaat je gebruikt maakt. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren. 
  3. Met inzicht in welke webpagina’s bezocht worden, kunnen we onze diensten afstemmen op de wensen van onze bezoekers. 


Cookies en andere functionaliteiten

De website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, telefoon of tablet, zoals Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox et cetera. Er bestaan verschillende soorten cookies:

-        Functionele cookies: cookies die ervoor zorgen dat de website werkt.

-        Analytische cookies: cookies die inzicht geven in hoe bezoekers gebruik maken van een website. 

-        Advertising cookies: deze cookies houden bijvoorbeeld bij hoe vaak promotionele content is bekeken en voorkomen dat je te vaak dezelfde advertentie ziet.  

Monumentaalerfgoedreeuwijk.nl maakt gebruik van alle hierboven genoemde cookies. Maar wij gebruiken de cookies alleen voor een technische reden. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld dat de website goed werkt en dat wij de website kunnen optimaliseren. Ook plaatsen we cookies die bijhoudt hoe je over de website heen ‘surft’. Met deze cookies kunnen wij geanonimiseerd bekijken welke content bezoekers belangrijk vinden. 

Bij jouw eerste bezoek aan de website hebben wij jou geïnformeerd over de cookies. Ook hebben wij jouw toestemming gevraagd om de cookies te plaatsen. Wil je niet meer dat wij de cookies van jouw bezoek opslaan? Dan kun je je afmelden voor de cookies door jouw internetbrowser zó in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Bekijk hier hoe dat werkt: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.  

Op onze website worden ook cookies geplaatst door YouTube. Dat komt doordat er een YouTube filmpje op onze website staat. YouTube onthoudt welke filmpjes je hebt bekeken en gebruikt dit om andere voorkeuren te laten zien.  

We verzamelen de volgende cookies:

-        Advertising DoubleClick (Youtube);

-        Website Analytics (Google Analytics);

-        Sociale Media (Facebook). 


Foto's en video's

Stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk mag foto’s, film- en geluidopnames maken bij bijeenkomsten en/of evenementen (ook in de openbare ruimte) en mag deze media publiceren op de website, sociale media en/of in haar communicatie uitingen. . Het is voor de stichting niet toegestaan om jouw naam te noemen door middel van een beschrijving of een tag, zonder hiervoor jouw persoonlijke toestemming te hebben. Als je een ‘redelijk belang' hebt om je tegen de publicatie van je portret te verzetten of als er media van jou ongewild is gepubliceerd, neem dan contact op met pr@monumentaalerfgoedreeuwijk.nl. Wij verwijderen dan de betreffende media. 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

-        Als je ons een contactaanvraag stuurt met daarin jouw naam en e-mailadres, beantwoorden wij die aanvraag. Als het mailverkeer is gestopt, verwijderen wij jouw gegeven na 3 maanden.

-        Als je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de persoonsgegevens na verwerking volledig uit ons systeem verwijderd. De verwerkingstijd is maximaal 1 maand.

-        De gegevens van jouw internetbrowser en apparaat bewaren wij maximaal 3 maanden. 


Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Monumentaal Erfgoed Reeuwijk verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen die ons helpen bij optimaliseren van onze diensten of aan partijen waaraan wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen. Met bedrijven die de gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat:

-        dat wij verwachten dat onze partners op dezelfde manier met de gegevens omgaan als wij;

-        dat wij willen weten welke personen er binnen de organisatie bij de gegevens kunnen. 


Ik wil mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als wij persoonsgegevens van jou hebben, heb je een aantal rechten:

-        Je mag jouw persoonsgegevens inzien.

-        Je mag jouw persoonsgegevens wijzigen.

-        Je mag jouw persoonsgegevens laten verwijderen.

-        Je mag jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken intrekken.

-        Je mag ons vragen om alle gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een andere instantie toe te sturen.

Als je gebruik wil maken van één van deze rechten, kun je een e-mail sturen naar pr@monumentaalerfgoedreeuwijk.nl. Om er zeker van te zijn dat jij de persoon bent die het verzoek heeft aangevraagd, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze gegevens hebben wij niet nodig. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Vind je dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. Deze partij heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de klacht via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsindienen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

 Stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gezien de beperkte grootte van onze (vrijwillige) organisatie hebben wij geen specifieke functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pr@monumentaalerfgoedreeuwijk.nl.

 

 
 
 
 
E-mailen
Info