Monumentaal Erfgoed 
 
Reeuwijk-Dorp  

Thuis Reeuwijk-dorp : Erfgoed verbindt...

Het voormalig monumentaal klooster wordt Thuis Reeuwijk-dorp: Wonen. Ontmoeten en Bezoeken.

Wonen. Een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande senioren, die niet alleen willen wonen. Zij kiezen ervoor samen met leeftijdsgenoten in één groot huis, volgens het Thuishuis-concept, te gaan wonen. Huiselijkheid, gezelligheid en zelfredzaamheid staan voorop. Thuis-Reeuwijk nodigt maximaal uit om mee te (blijven) doen vanuit zelf- en samenredzaamheid, oftewel: op een fijne manier samen oud worden!

Ontmoeten. Het gebouw wordt uitgebreid met een serre wat mede gaat dienen als ontmoetingsplaats voor senioren uit de lokale gemeenschap.

Bezoeken. Vanuit Thuis Reeuwijk-dorp wordt ook thuisbezoek georganiseerd naar senioren in de lokale gemeenschap.


"Thuis Reeuwijk-dorp in monumentaal erfgoed, centraal in Reeuwijk-dorp, 

verbindt ouderen en de lokale samenleving"


Realisatie. In 2020 en 2021 zijn van de plannen concreet uitgewerkt en is financiering aangetrokken: Lokale inbreng en een hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds.  In 2022 zijn de vereiste vergunningen aangevraagd en in 2023 start de verbouwing. In 2024 kan het gebouw bewoond en gebruikt gaan worden.

Organisatie. De stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk wordt eigenaar van het gebouw namens de lokale gemeenschap. De participatie door de lokale gemeenschap gaat via stichting (vrienden van) Thuis Reeuwijk-dorp. De participanten verstrekken gezamenlijke een tweede hypotheek aan de stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. Tegelijkertijd draagt stichting (vrienden van) Thuis Reeuwijk-dorp twee van de vijf bestuursleden voor aan de stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk, op die manier blijven de lokale participanten betrokken bij dit mooie initiatief.

Uit de participanten wordt een raad van Advies gevormd, die toeziet en adviseert aan beide stichtingsbesturen.


Stichting (vrienden van) Thuis Reeuwijk-dorp, Dorpsweg 26 Reeuwijk | KvK nummer 863822241

 
 
 
 
E-mailen
Info