Monumentaal Erfgoed 
 
Reeuwijk-Dorp  

 

Welkom op de website van Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. Monumentaal Erfgoed Reeuwijk houdt het monumentaal erfgoed in Reeuwijk-Dorp in stand namens en voor de lokale gemeenschap. 

Net voor de jaarwisseling maken we mooie stappen met de verbouwing. De aanbouw van de serre is gestart en ook wordt er druk gewerkt aan de duurzame inrichting van de ruimte. 

Ondanks dat de bouw vordert, doet de Stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk nog eenmaal een dringend beroep op u en de lokale gemeenschap om een aanvullende financiering te verstrekken. Dat is nodig omdat:

• tussen de aankoop en het verkrijgen van de omgevingsvergunning bijna anderhalf jaar ligt en in die periode de bouwkosten zeer sterk stegen.

• er onvoorziene kosten zijn vanwege een extra (niet verwachte) asbestsanering en kosten als gevolg van het beroep tegen de omgevingsvergunning door derden.

• het wenselijk is het hele gebouw (algemene ruimten en appartementen) te voorzien van passende stoffering (vloerbedekking en gordijnen).

• het parkeerterrein kan worden aangekocht. De bouw van de buiten berging/hobbyruimte kan in eigen beheer worden gerealiseerd. 

Wilt u participeren of helpen? Bekijk dan snel onze participatiefolder en het bedrijfsplan. Deze zijn beide te vinden op onze pagina Helpen!

Aanbouw serre

Begin oktober vond onze open dag plaats, een daverend succes! Meer dan 100 geïnteresseerden en betrokkenen kwamen langs in het voormalig klooster. De bezoekers genoten van een rondleiding in het pand welke momenteel volop verbouwd wordt, ze ontmoette andere bezoekers bij stichting Thuishuis Reeuwijk en lieten zich inspireren met de toekomstige inrichting door De Bokkesprong. 

Inmiddels is ook de verhuurbrochure uitgegeven, dus laat u verassen door de mogelijkheden die de 8 appartementen en u kunnen bieden. De brochure is terug te vinden op de pagina 'Het Klooster' of door op deze link te klikken.

Tijdens de open dag hebben we ook een extra oproep gedaan om ons te helpen. De verbouwing is in volle gang, maar onder andere de bouwkosten zijn zeer sterk gestegen. Uw hulp is dus nodig, om ook de laatste fase van het project goed te kunnen doorlopen. Alle informatie kunt u terugvinden op de pagina 'Helpen' of direct via de link.

(update augustus 2023)

U heeft het vast wel gezien tijdens uw rit door het dorp; de verbouwing van het ‘voormalig klooster’ is gestart!

Ruim 2,5 jaar geleden namen enkele dorpsgenoten het initiatief om het voormalig klooster op het kerkplein in Reeuwijk-Dorp over te nemen van het Bisdom. De voornaamste reden was om het monumentale pand te behouden voor het dorp en opnieuw in te zetten met een maatschappelijke functie. Thuishuis Reeuwijk-Dorp was geboren.

Het pand wordt momenteel omgebouwd tot een appartementencomplex met 8 appartementen, een wasruimte, een centrale leefruimte met serre en een berging met ruimte voor buitenactiviteiten. De appartementen hebben allemaal een eigen woonkamer, slaapkamer, keukenblok en badkamer. Het pand wordt voorzien van de meest duurzame technieken, waaronder zonnepanelen en warmtepompen.

De centrale woonruimte staat centraal in het concept. De toekomstige bewoners, welke allen een leeftijd hebben boven de 55 jaar, kunnen hier samen koken, koffiedrinken en ook gezellig bij elkaar komen. Tevens biedt de serre de mogelijkheid om ook andere inwoners van het dorp uit te nodigen, dit voorkomt vereenzaming van ouderen. Stichting Thuishuis Reeuwijk is opgericht om de verbinding werkelijk tot stand te brengen.

Het project heeft veel draagvlak bij de lokale gemeenschap. Veel dorpelingen en mensen met wortels in Reeuwijk-dorp dragen in grote mate bij aan de totstandkoming van dit concept. Naast de hulp van de parochie en alle vrijwilligers, hebben veel mensen geparticipeerd doormiddel van obligaties of donaties. Tezamen met verschillende subsidies van onder andere Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincie Zuid-Holland en Rabobank heeft Stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk het pand uiteindelijk kunnen kopen. De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel het monumentale erfgoed in en om Reeuwijk in stand de houden voor en namens de lokale gemeenschap.

De verwachting is dat medio 2024 de eerste bewoners het pand kunnen betrekken. In het tweede deel van dit jaar komt er meer informatie beschikbaar over de mogelijkheden van bewoning. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om dan een van onze inloopdagen te bezoeken.


Participeren of doneren is nog steeds mogelijk! Alle informatie is op onze website (link) terug te vinden.

(update februari 2023)

Thuis Reeuwijk-dorp!

Het voormalig Klooster is aangekocht. Op 18 februari 2022 is het voormalig klooster werkelijk eigendom geworden van stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. De dag, waarop de storm Eunice overtrok, heeft de overdracht plaatsgevonden.

Opdracht gegeven aan Thuis in Welzijn. Geleidelijk is het concept van het Thuishuis leidend geworden voor het herinrichtingsplan en herbestemming van het voormalig klooster. Het thuishuisconcept is bedacht door Jan Ruijten, die vanuit de organisatie Thuis in Welzijn lokale initiatieven ondersteunt bij de implementatie van het concept. De stichting heeft Jan Ruijten opdracht gegeven om het thuishuisconcept verder vorm te geven voor ons project in Reeuwijk-dorp. Zo zal hij de samenstelling van de eerste bewonersgroep gaan voorbereiden, bezien of en hoe thuisbezoek vorm kan krijgen en het lokale concept positioneren in het regionale netwerk van organisaties en personen, welke zich bezig houden met zorg voor senioren.

Huurovereenkomst parkeerterrein gesloten. Tegelijk met de overdracht van het voormalig klooster is een huurovereenkomst getekend met de parochie Sint-Jan de Doper voor het parkeerterrein, wat tussen de begraafplaats en de voormalige school wordt gerealiseerd. De stichting heeft een erfdienstbaarheid gevestigd op een strook van het kerkplein vanaf de openbare weg naar het parkeerterrein.

Keuze gemaakt voor lokale aannemerscombinatie. Voor de verduurzaming en herinrichting van het voormalig klooster is gezocht naar (een combinatie van) lokale aannemers. In deze tijd is het geen sinecure om aannemers te vinden. Inzet is om een bouwteam te vormen met de bouwkundig aannemer en installateurs. De leden van het bouwteam werken gezamenlijk toe naar een op maat uitgewerkte begroting, op basis waarvan een aannemingsovereenkomst gesloten kan worden.

Het initiatiefcomité heeft de keuze gemaakt voor de bouwcombinatie aannemersbedrijf P. Heemskerk BV en Vergeer Bouw BV. Beide aannemers zijn bij elkaar gekomen en hebben besloten zich in te schrijven als Dorpsklooster Reeuwijk VOF.

Groot draagvlak onder lokale gemeenschap. In het najaar van 2021 startte de werving van lokale financiering. Vier opendagen boden eenieder de gelegenheid om het pand te komen bezoeken en kennis te nemen van de plannen. In één ruimte waren de nieuwe plattegronden/aanzichten te bewonderen. In een andere ruimte draaide een presentatie met alle informatie over de inrichting, het thuishuisconcept en de wijze van financiering. Ruim 100 personen bezochten het pand. Ook in het AD, de Kijk op Reeuwijk/Bodegraven en Hart van Holland werd het project belicht.

Eind 2021 is de doelstelling van lokale financiering bereikt. Er zijn toezeggingen gedaan voor donaties, 10-jarige & 20-jarige hypothecaire leningen en een kortlopende overbruggingsfinanciering. De provincie Zuid-Holland heeft, als eerste, een subsidie toegekend voor het project. De subsidie wordt toegekend omdat het project bijdraagt aan de doelstelling: de juiste woningen op de juiste plek!

Initiatief comité verder versterkt. Het initiatief comité is versterkt met nieuwe mensen. Zo heeft Sander Vermeulen de taak op zich genomen om het hele bouwproces te organiseren en aan te sturen namens de stichting. Hester Faber en Jan Kaatee zijn toegetreden tot het dagelijks bestuur van stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. 

Fred Sluis en Jolanda de Jong vormen, samen met Arie van Leeuwen vanuit het comité, het bestuur van  stichting (vrienden van) Thuis Reeuwijk-Dorp. Deze stichting is inmiddels de participatieleningen aangegaan met de inschrijvers van de toegezegde leningen en heeft een een tweede hypotheek gevestigd op het monumentale pand. 


Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief of volg ons via Facebook en/of Instagram. 
 
 
 
E-mailen
Info